Namn: Fjørtun
Eigar: Jarle Kjerstad og Mette Otterlei Kjerstad
Adresse: Lepsøyvegen 151
Gardsnummer: 17 
Bruksnummer: 61

Lenke til Plassehansboka

Byggeår: 19
Første eigar: Gustav Iversen Fjørtoft Nordre og Anna Olsdt. Kjerstad

Tidlegare eigarar:
19xx – 1985 Gustav I. F. Nordre og Anna O. Kjerstad
1985 – 1992 Lidvar og Inger Andreasdt. Larssen Fjørtoft
1992 – Jarle Kjerstad  og Mette O. Kjerstad 

Gustav og Anna skilde ut tomt frå Klokkargarden og bygde hus.