Namn: Bretanusgarden (Sætsgjerdet)
Eigar: Merthe Anett Hellevik
Adresse: Lepsøyvegen 379
Gardsnummer: 16
Bruksnummer: 5

Lenke til Plassehansboka

Byggeår: 1889
Første eigar: Britanus Hansen Sæt og Josefine Andreasdt. Sæt

Tidlegare eigarar:
1989 – 1917 Britanus H. Sæt og Josefine A. Sæt
1917 – Hans Bretanus Sæt og Anna Hansdt. Sæt
Bjarne Sæt og Borgny Kjerstad
Merete Anett Hellevik

 

I 1889 bytte brørne: Andr. O. Sæt og Martinus O. Sæt Jensgarden mellom seg. Martinus O. var ikkje gift og gamal som han då var, gjorde han det på den måten at Josefine A. Sæt, som da var gift med Bretanus Hansen Hellevik, skulle få den halve delen av Jensjordet som kom på Martinus O. og som han åtte, dersom Bretanus og Josefine ville passe han på hans gamle dager.

Stova er frå 1889. I 1917 vart løa flytta og bygd ny.

Merete har seinare bygd ny driftsbygning for sau og oppgradert våningshuset.